Artikelindex

De geschiedenis van de Van Wassenaer Van Obdam

In 1948 werd de verkennersgroep "De Monties" opgericht. Een jaar later werd er in Wassenaar opnieuw een groep opgericht n.l. "De Duinverkenners". Watersportliefhebbers uit beide groepen richtten de "Van Wassenaer Van Obdam" op. Dit gebeurde eind april 1950. Deze datum geldt als oprichtingsdatum van de groep.

Het eerste onderkomen van de "Van Wassenaer Van Obdam" was het oude kampwacht huis bij het padvinderskampeerterrein op Duinrell. Daarna volgde de verhuizing naar ons huidige terrein, de moestuin van de heer D. Th. Ruys, bij het park "de Paauw".

In de zomer hadden de zeeverkenners hun zomerkamp, dat betekende 10 dagen kamperen in tenten in de buurt van Ter Horne; de zeilboten gingen uiteraard mee.

In 1964 was er de volgende mijlpaal, n.l. de aankoop van een oud vrachtschip "De Avontuur". Na haar grondig verbouwd te hebben en ingericht als accommodatie kreeg het schip de naam "De Eendracht", het vlaggenschip van de "Van Wassenaer Van Obdam".

In het jaar dat de groep 25 jaar bestond, werd dit feest uiteraard gepast gevierd. Maar er gebeurde meer in dat jaar. Naast het jongensonderdeel kwamen de meisjes. na een jaar apart als onderdeel gedraaid te hebben, nam de groep in 1985 deel aan het Nationaal Waterkamp "Nawaka". Het Nawaka is een kamp voor alle Zeeverkennersgroepen zowel jongens als meisjes in Nederland. De samenwerking beviel zo goed dat er na dit kamp besloten werd om gemengd te gaan draaien. Tot op vandaag is dit een goede keuze geweest.

In 1993 werd de groep uitgebreid met een nieuw onderdeel n.l. de Bevers. Het laatste onderdeel dat aan de groep werd toegevoegd was in 1997. Er kwam toen opnieuw een Loodsenstam bij.

Het volgende historische feit was in 1999 het opknappen van het terrein en het groepshuis door genisten van het Genie opleiding centrum.

Sindsdien is er nog heel wat gebeurd. De Loodsen hebben nu een eigen onderkomen in een hoek van het terrein. En in 2012 is er bij onze groep ook een landscouts speltak bij gekomen, zodat we nu een water- en land-groep zijn. In april 2000 bestond de “van Wassenaer van Obdam” 50 jaar, wat natuurlijk uitgebreid gevierd werd, net zoals het 60-jarig bestaan in 2010, wat samenviel met 100 jaar Scouting in Nederland. Een springlevende groep zoals de onze is altijd volop in beweging!

 

FacebookTwitter