Algemeen

Als je lid wordt van onze vereniging, wordt je automatich ook lid van de landelijke verening Scouting Nederland.

Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem Scouts Online van de landelijke organisatie Scouting Nederland. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe we met je gegevens omgaan staat beschreven op www.scouting.nl/privacy.

Download hier ons privacy beleid.

Cookies

Websites zijn wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Op onze site, en op die van Scouting Nederland, wordt gebruik gemaakt van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.
Lees meer over cookies op Scouting.nl

GEDRAGSCODE (SOCIALE) MEDIA

Onze scoutinggroep is actief op verschillende media om (potentiële) jeugdleden en ouders van jeugdleden te informeren en enthousiasmeren over de activiteiten van de scoutinggroep.

Om de privacy van de (jeugd)leden en de relevantie van deze kanalen te waarborgen hebben we de volgende gedragsregels opgesteld:

 1. Vrijwilligers van Scouting Van Wassenaer Van Obdam verspreiden informatie online via de volgende kanalen:
  Website:                     www.vwvo.nl
  Facebookpagina:       https://www.facebook.com/VWVO1 (openbaar)
  en:                              https://www.facebook.com/groups/289513481161736/ (besloten, alleen voor (oud)leden, leiding en ouders)
  Twitteraccount:          https://twitter.com/ScoutingVWVO
  Hiernaast plaatsen wij ook persberichten in de plaatselijke media.
 2. De inhoud van deze mediakanalen wordt beheerd door onze vrijwilligers. Om de kwaliteit van de content te waarborgen, zullen de vrijwilligers elkaar hierop controleren en aanspreken waar nodig. Daarnaast zal het groepsbestuur de activiteiten op de mediakanalen actief monitoren en waar nodig bijsturen.
 3. De content op deze mediakanalen zijn voor langere tijd openbaar voor iedereen. De vrijwilligers zijn zich hiervan bewust en houden hier rekening mee bij het samenstellen en publiceren van content.
 4. Bij het plaatsen van beeldmateriaal in de openbare (sociale) media nemen de vrijwilligers de volgende richtlijnen in acht;
  1. Het beeldmateriaal heeft betrekking op de scoutingactiviteit;
  2. (Jeugd)leden worden niet individueel afgebeeld;
  3. (Jeugd)leden worden niet afgebeeld in badkleding of anderszins schaars gekleed;
  4. (Jeugd)leden worden niet afgebeeld in een kwetsbare toestand, zoals slapend of verdrietig;
  5. Beeldrapportages op sociale media worden beperkt tot enkele foto’s om zo een impressie te geven van de scoutingactiviteit.
 5. Vrijwilligers publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere groepsgebonden informatie. Hiervoor raadplegen zij het groepsbestuur.
 6. Vrijwilligers mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over (jeugd)leden en de groep.
 7. Vrijwilligers reageren gepast op berichten, vragen en opmerkingen. Hierbij blijven zij feitelijk en eerlijk.
 8. Vrijwilligers en volwassen leden hebben geen ‘vriendschap’ met minderjarige (<18) jeugdleden op hun persoonlijke accounts, van welke sociale mediakanalen dan ook.
 9. Wanneer (jeugd)leden of ouders namens de (jeugd)leden expliciet aangeven niet te willen worden afgebeeld en/of genoemd op de mediakanalen van de scoutinggroep, dan zal hier na samenspraak (bijvoorbeeld hoe om te gaan met groepsfoto’s) gehoor aan worden gegeven bij het samenstellen en publiceren van content.
  Het kenbaar maken van deze wens wordt op de gegevensverwerkingsovereenkomst en het inschrijfformulier gedaan.
 10. Wanneer ouders van jeugdleden, jeugdleden, vrijwilligers of anderen bezwaar hebben tegen geplaatste content, kunnen zij dit kenbaar maken aan het groepsbestuur.
  Het groepsbestuur zal de gegrondheid van de klacht beoordelen en bespreken met de persoon die bezwaar heeft tegen de geplaatste content. Indien nodig zal het groepsbestuur de persoon die de content heeft geplaatst aanspreken en de content (voor zover mogelijk) verwijderen dan wel anonimiseren.
FacebookTwitter