Jacob,baron van Wassenaer, heer van Obdam,

werd in 1610 geboren als zoon van de luitenant-admiraal Jacob van Wassenaer-Duivenvoorde (1574- 1624). In 1631 nam hij dienst in het Staatse leger en hij werd in 1653 als kolonel van de cavalerie gemachtigde der Staten op 's lands vloot. Na het sneuvelen van M.H. Tromp in augustus van datzelfde jaar koos men hem, hoewel hij onbekend was met de zeedienst, als diens vervanger en werd hij benoemd tot admiraal. Er heerste wantrouwen in het beleid van Van Wassenaer Van Obdam. Hij werd gezien als een jonker uit het leger, die boven de ervaren pikbroeken is gesteld! Toch kende Van Wassenaer veel successen, hij won slag na slag. In 1656 ontzette Van Wassenaer Danzig, dat door de Zweden werd geblokkeerd; hij sloot in 1657 de Taag af en maakte 15 suikerschepen buit. Tijdens de Deens-Zweedse Oorlog versloeg hij de Zweedse vloot in de Slag in de Sont 1658).

In 1665, bij het uitbreken van de Tweede Engelse Oorlog, keerde het tij. Eind mei verscheen een Engelse vloot van ruim 100 schepen, met 4.200 kanonnen en 22.000 matrozen voor de Hollandse kust. Onder het alziend oog van Johan de Witt is ook een vloot van de Republiek de zee op gegaan. Van Wassenaer met zijn vloot zocht de Engelse vloot op bij Lowestoft aan de monding van de Theems. Daar is het gekomen tot een verbitterende slag. Alles is daarbij verkeerd gegaan. Door aarzelingen verspeelde Van Wassenaer zijn goede aanvangspositie en tijdens een tweestrijd met de Engelse opperbevelhebber York (de latere koning Jacobus II) vloog zijn schip De Eendracht de lucht in.

In de Grote of Sint Jacobskerk (vlak bij het Gouden Hoofd) in Den Haag is een zeer indrukwekkend monument voor Jacob van Wassenaer van Obdam opgericht. Het pronkstuk van zwart, rood en wit marmer staat op een opvallende plaats, in het koor, waar voorheen het hoogaltaar stond. Op witmarmeren panelen staan episodes uit zijn laatste slag natuurgetrouw afgebeeld. Op de voorgrond dienen trotse schepen met dubbele rijen kanonnen wolken kruitdamp spuwend tot ze brandend en kantelend vergaan. Akelig om te zien aangezien de meeste schepen Hollands zijn. De oorzaak van het drama wordt verteld door de vier bekoorlijke vrouwspersonen die het monument bewaken: Fidelitas (Trouw), Vigalantia (Waakzaamheid), Prudentia (Voorzichtigheid) en Fortitudo (Kracht).

Zie verder:

FacebookTwitter